Weblog

 • Huishoudelijk afval

  maandag, 5 november, 2012

  Afval: een steeds groter probleem in een land als India. Er is steeds meer niet-biologisch afbreekbaar afval en de vuilnisstortplaatsen zijn overvol. Dit filmpje (gemaakt door Green the Gap, een van de leveranciers van Emax Domina) laat het probleem goed zien.

  Bij de wooncomplexen (waar de rijkere middenklassers wonen) wordt afval opgehaald door particuliere vuilnisophaaldiensten. Het huishoud-afval wordt door de bewoners nog amper gescheiden aangeboden. Gelukkig zijn er initiatieven in wooncomplexen om hier verandering in te brengen, bijvoorbeeld deze. Maar het is bepaald niet eenvoudig: allereerst moeten er gescheiden containers zijn. Vervolgens moet de maid worden ‘opgevoed’ want het is doorgaans de taak van de maid om het afval af te voeren. En wat vooral ook heel belangrijk is: er moet gezorgd worden dat het afval daadwerkelijk gescheiden wordt afgevoerd en niet alsnog bij de poort bij elkaar in 1 vrachtauto verdwijnt.

  vuilnisauto India

  Ik had er in India altijd heel veel moeite mee dat er zoveel mensen door je afval heengingen.

  1.       Allereerst controleerde de maid altijd even de afvalzak alvorens ze hem buiten in de vuilnisbak gooide. Ik legde altijd al de dingen apart waarvan ik wist dat ze die er toch uit zou vissen (bijvoorbeeld een lege shampoofles, of een slappe tomaat.....).

  2.       Dan kwam er ’s ochtends een jongen met een handkar om de zakken uit onze vuilnisbak naar de poort te brengen. Ook hij ging nog even snel door de zak heen.

  3.       Bij de poort stond de vuilnisauto en daar werden de zakken door de vuilnismannen en -vrouwen opengescheurd en de inhoud werd in de vuilnisauto gegooid.

  4.       En de vuilnisauto bracht het naar de vuilnisbelt alwaar vele handen van ragpickers er nog doorheen gaan.

  vuilnisbelt India 

  Er waren 2 soorten afval waar ik in het bijzonder veel moeite mee had. Het eerste was kapotte glazen of flessen. Ik was altijd bang dat een van die vele (blote) handen er zich aan zou verwonden. En het tweede was maandverband & tampons..... getverderrie, het idee dat iemand met zijn blote handen door die vieze troep graait!

  Na 3 en een half jaar India ben ik veel bewuster geworden over afval. Eigenlijk heb ik er een soor tic aan overgehouden! Bij alles wat ik weggooi denk ik: kan iemand daar nog wat mee? Is dat niet heel schadelijk voor het milieu? Kunnen we dat nog op een of andere manier hergebruiken? Vandaar dus mijn obsessie voor Reduce, Reuse, Recycle.

  Maar hergebuik van maandverband, dat gaat me nou toch net even te ver.... Of niet? Deze fantastische organisatie Eco Femme in Zuid-India maakt maandverband van katoen. Ze combineren de export en nationale verkoop in Indiase steden met onderwijs/bewustwording over menstruatie en producten met vrouwen en meisjes op het platteland.

   washable cloth pads

  En ja, het is ook in Nederland te koop! kijk maar op hun webstie.